Rozbudowa i modernizacja – Szpital Pulmunologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu

Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Pulmunologiczno-Kardiologicznego
przy ul. Wojska Polskiego w Torzymiu

Comments are closed.