Akustyka

Akustyka jest jednym z kluczowych aspektów wpływających na komfort użytkowania pomieszczeń, zarówno tych bezpośrednio związanych z odbiorem sygnałów mowy lub muzyki jak i pozostałych pomieszczeń użyteczności publicznej. O prawidłowych warunkach akustycznych w pomieszczeniu decyduje szereg parametrów akustycznych, w tym m.in. odpowiedni czas pogłosu. Aby uzyskać pożądane parametry akustyczne należy zadbać o zastosowanie właściwych materiałów pochłaniających, odbijających i rozpraszających dźwięk. Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest montaż sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych o prawidłowo dobranych współczynnikach pochłaniania dźwięku.

Prawidłowe warunki akustyczne, dostosowane odpowiednio do funkcji pomieszczenia, pozwalają podnieść walory użytkowe obiektów. W salach kinowych warunki pogłosowe nie powinny wpływać na dźwięk zarejestrowany na ścieżce dźwiękowej. Z kolei w salach widowiskowych warunki akustyczne powinny wzmacniać sygnały akustyczne dochodzące ze sceny.

Odpowiednio niski czas pogłosu w pomieszczeniu wpływa bezpośrednio na stopień zrozumiałości mowy, który jest szczególnie ważny w pomieszczeniach takich jak sale konferencyjne, sale wykładowe, sale lekcyjne czy obiekty z systemem DSO, w których przekaz słowny odrywa główną rolę. Ponadto niski czas pogłosu w pomieszczeniu przekłada się na znaczne obniżenie hałasu pogłosowego, który występuje w salach sportowych, basenach, korytarzach szkolnych, halach produkcyjnych czy w pomieszczeniach biurowych, w szczególności w pomieszczeniach typu „call center” lub „open space”. Osoby przebywające w pomieszczeniach mało wytłumionych, w których panuje duży hałas pogłosowy, odczuwają dyskomfort, który przyczynia się do zmniejszenia efektywności pracy oraz wpływa negatywnie na ich samopoczucie i zdrowie.